Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Struktura

Władze Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor"

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Rada Programowa
  • Komisja Rewizyjna
  
Skład Zarządu
Przewodniczący Zarządu Pan Franz Fuchs
 
Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Jan Monkiewicz
  Pan Piotr Kaczanowski
  Pani Elżbieta Turkowska-Tyrluk
  Pan Stanisław Nowak
  Pan Andrzej Witkowski
  
Skład Rady Programowej
Przewodniczący Rady Pan Jan Monkiewicz
 
Sekretarz Rady
  Pan Aleksander Daszewski
  Pan Stanisław Nowak
  Pan Tadeusz Szumlicz
  
Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Okrasa
 
Członkowie Komisji Pan Paweł Bisek
  Pan Zbigniew Mikulski
 
 
 
 
Powered by itis