Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Opracowania
  • Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie i w Polsce. Uwarunkowania, regulacje, praktyki biznesowe.

Wystąpienia licznych krajowych i zagranicznych ekspertów z dziedziny ubezpieczeń komunikacyjnych i motoryzacji podczas II Międzynarodowego Forum Ubezpieczeniowo-Motoryzacyjnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro Motor, stały się podstawą do opracowania publikacji pt. „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie i w Polsce. Uwarunkowania, regulacje, praktyki biznesowe” pod redakcją dr Marka Monkiewicza.

Wśród tematów Konferencji znalazły się takie zagadnienia jak rejestracja pojazdów i obrót pojazdami, aktualne tendencje na rynkach ubezpieczeń komunikacyjnych, legislacja w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, działalność funduszy gwarancyjnych, ochrona konsumenta, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zostań członkiem Stowarzyszenia aby uzyskać dostęp do publikacji.

  • Raport: Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań.

Stowarzyszenie ProMotor opracowało raport dotyczący działalności kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC w Polsce. Publikacja porusza tematykę przemian w systemach likwidacji szkód stosowanych w Polsce w kontekście pojawienia się w ostatnich latach coraz liczniejszych niezależnych doradców odszkodowawczych, pośredniczących  pomiędzy osobą dochodzącą roszczeń odszkodowawczych, a zobowiązanym do zapłaty świadczenia.

Raport został poprzedzony szeregiem seminariów dyskusyjnych zorganizowanych w siedzibie Pro Motor z udziałem wielu interesariuszy. Zaangażowanych w jego powstanie zostało wiele instytucji i osób wierzących w to, że można coś zrobić społecznie (…). W efekcie uzyskaliśmy oryginalny produkt, który istotnie posuwa do przodu naszą wiedzę o badanym zjawisku. Mam prawo sądzić, że może on również dobrze służyć uporządkowaniu różnych inicjatyw w tym zakresie (…) – informuje prof. Jan Monkiewicz, inicjator projektu badawczego.  Szczególnie cieszę się, że udało się nam pod jednym dachem zgromadzić wypowiedzi ekspertów z Ministerstwa Finansów, rzecznika Ubezpieczonych, zakładów Ubezpieczeń oraz UFG” – dodaje prof. Monkiewicz

Zostań członkiem Stowarzyszenia aby uzyskać dostęp do publikacji.

Powered by itis