Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Aktualności
25.09.2015
Zaproszenie na konferencjê "Konsument na rynku us³ug ubezpieczeniowych. Czy zagra¿a nam konsumeryzm?" 21 pa¼dziernika 2015.
 
W dniu 21 października 2015 roku w Centrum Konferencyjnym UOKIK w Warszawie odbędzie się konferencja "Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?" organizowana przez Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej we współpracy z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszeniem dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor".  

 

 
28.03.2011
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych"
 

Stowarzyszenie "ProMotor", Fundacja Edukacji Ubezpieczniowej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zapraszają na do debaty, która stanie się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń międzynarodowych w zakresie alternatywnych modeli kompensacji szkód komunikacyjnych. Tym razem skupiając się głównie na modelu „no-fault” (bez konieczności ustalania winy).
 


 
11.02.2011
Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową "Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych"
 

Zapraszamy Państwa międzynarodową konferencję naukową poświęconą nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych, którą ProMotor organizuje w dniu 21 marca 2011 wspólnie z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Politechniką Warszawską.

Tematyka konferencji będzie się koncentrować na trzech kluczowych obszarach: rozwiązania typu no-fault jako alternatywa dla tradycyjnego systemu kompensacji szkód, modele skandynawskie i możliwość ich zastosowania w Polsce, oraz zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego

 


 
20.01.2011
Doroczna konferencja prasowa Stowarszyszenia: ProMotor publikuje obszerny raport o szkodach osobowych w Polsce i podsumowuje kolejny rok działalności
 

Na dorocznej konferencji prasowej w dniu 20 stycznia 2011 w Warszawie władze Stowarzyszenia „ProMotor” podsumowały kolejny, już trzeci rok działalności Stowarzyszenia na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Odbyła się również prezentacja obszernego raportu o tendencjach rozwoju szkód osobowych w Polsce oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową

 

 
20.01.2011
Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, dyplomową i projekt inżynierski
 
W dniu 20 stycznia w Warszawie na dorocznej konferencji prasowej Stowarzyszenia „ProMotor” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji konkursu Stowarzyszenia "ProMotor" na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i projekt inżynierski z dziedziny ubezpieczeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 
15.02.2010
ProMotor podsumował rok działalności i przedstawił plan na 2010
 
W dniu 12 lutego 2010 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia „ProMotor” poświęcona omówieniu zrealizowanych w roku 2009 działań statutowych oraz przedstawianiu planu działania na rok bieżący. Podczas konferencji odbyło się także uroczyste wręczenie nagród laureatom I edycji konkursu Stowarzyszenia na najlepsze prace magisterskie, dyplomowe i projekty inżynierskie z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego i ubezpieczeń komunikacyjnych. 

 
17.12.2009
Rynek doradców odszkodowawczych przyjął kodeks etyki
 
Członkowie Sekcji Wykonania Umowy Ubezpieczenia przy Izbie Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, współpracującej ze Stowarzyszeniem ProMotor, przyjęli Kodeks Etyki Doradców Odszkodowawczych. Deklaracja prowadzenia działalności w oparciu o zasady Kodeksu Etyki jest jednym z warunków przyjęcia Doradcy Odszkodowawczego w poczet członków Sekcji WUU przy IGUiOR.

 
10.12.2009
Raport holenderskiego Urzędu ds. Rejestracji Pojazdów „The Vehicle Chain in Europe”
 
Holenderski Urząd ds. Rejestracji Pojazdów od 2001 r. wydaje raport „The Vehicle Chain in Europe” zawierający opis zadań i działalności organów rejestracji pojazdów mechanicznych w wybranych państwach europejskich. Ostatnią publikację mogą Państwo przeczytać na naszych stronach.

 
02.10.2009
Relacja z międzynarodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów”
 
W dniu 28 września 2009 r. odbyła się międzynarodowa  konferencja "Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów" stanowiąca szeroką płaszczyznę wymiany poglądów przedstawicieli międzynarodowych oraz krajowych organów nadzoru, regulatorów rynku ubezpieczeniowego,  stowarzyszeń rzeczoznawców, praktyków rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawicieli nauki. Na konferencji próbowano także wskazać kierunki, które w przyszłości mogą wpłynąć na zmianę polskiego modelu procesu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz jak mógłby wyglądać w nim udział niezależnych rzeczoznawców samochodowych.


 
28.08.2009
Międzynarodowa konferencja „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów”
 
Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor”, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej pragną zainicjować debatę, która stanie się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń międzynarodowych w zakresie nowatorskich modeli likwidacji szkód komunikacyjnych, a w przyszłości stać się także podstawą do przyjęcia nowych rozwiązań w praktyce polskiego rynku ubezpieczeniowego.

 
09.07.2009
Nowe władze Stowarzyszenia
 
W dniu 09 lipca 2009r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „ProMotor”, na którym dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną, dwuletnią kadencję.

 
26.05.2009
ProMotor współorganizatorem konferencji naukowej pt. "Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejkiego 2009"
 
Kontynuując tematykę kolejnych, organizowanych od 2002 r. konferencji naukowych o tym samym tytule, Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka we współpracy ze Stowarzyszeniem ProMotor oraz Politechniką Warszawską, zorganizowały w dniu 6 maja br .coroczną konferencję naukową.

 
16.03.2009
Ruszył projekt bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego.
 
W dniu 9 marca 2009 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia „ProMotor” poświęcone rozpoczęciu prac nad projektem systemu bezpośredniej likwidacji szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, polegającego na bezpośredniej regulacji roszczeń poszkodowanego w zdarzeniu drogowym przez jego własne TU, w którym jest on ubezpieczony.

 
21.01.2009
Projekt: bezpośrednia likwidacja szkód z OC
 
Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor” planuje podjąć w 2009 roku prace koncepcyjne nad systemem bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych z OC. Jego istotą będzie likwidacja szkód bezpośrednio przez ubezpieczyciela poszkodowanego, który następnie będzie rozliczał się z ubezpieczycielem sprawcy.

 
28.11.2008
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 
W ubiegły piątek odbyło się WZC ProMotor, podczas którego przyjęto plan działania na rok 2009. W toku krótkiej dyskusji m. in. zwrócono uwagę znaczenie działań w obszarze kształtowania świadomości ubezpieczeniowej oraz w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgromadzenie zapoznało także się z informacją dotyczącą działań statutowych i organizacyjnych w roku 2008.

 
21.11.2008
Konferencja prasowa Stowarzyszenia „ProMotor”
 
W piątek, 21 listopada odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia „ProMotor” poświęcona publikacji raportu pt. „Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC w Polsce. Diagnoza i propozycje działań”… >> więcej o raporcie.
Przedstawiciele ProMotora omówili również propozycje legislacyjne Stowarzyszenia dot. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także ogłosili konkurs na najlepsze prace magisterskie, dyplomowe i projekty inżynierskie... >> więcej o konkursie

 
21.11.2008
Konkurs na najlepsze prace magisterskie...
 
Działając na rzecz promowania nowatorskich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rynku motoryzacyjnego, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor” organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie, dyplomowe i projekty inżynierskie.

 
21.11.2008
Raport dotyczący działalności kancelarii odszkodowawczych
 
Stowarzyszenie ProMotor opracowało raport dotyczący działalności kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC w Polsce. Publikacja porusza tematykę przemian w systemach likwidacji szkód stosowanych w Polsce w kontekście pojawienia się w ostatnich latach coraz liczniejszych niezależnych doradców odszkodowawczych, pośredniczących pomiędzy osobą dochodzącą roszczeń odszkodowawczych, a zobowiązanym do zapłaty świadczenia.

 
03.11.2008
Informacja z posiedzenia Rady Programowej
 

W dniu 3 listopada 2008r. na kolejnym posiedzeniu obradowała Rada Programowa. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady – Prof. dr hab. Jan Monkiewicz zaprezentował pierwszą wersję raportu: „Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań”.


 
27.10.2008
Informacja o posiedzeniu Rady Programowej
 
W dniu 3 listopada 2008r. na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Programowa. Podczas posiedzenia zaplanowano prezentację pierwszej wersji raportu dotyczącego działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, z udziałem zaproszonych gości. Rada zajmie się także omówieniem propozycji legislacyjnych w związku z udziałem Stowarzyszenia m. in. w pracach grupy roboczej ds. ubezpieczeń gospodarczych powołanej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.

 
15.10.2008
Rada Rozwoju Rynku Finansowego finalizuje prace
 
W dniu 15.10.2008r. odbyło się kolejne – z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia – posiedzenie Grupy Roboczej ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych, która finalizuje prace nad kwestiami dotyczącymi zakresu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 
2.10.2008
Trwają prace w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego.
 

W dniu 2.10.2008r. odbyło się kolejne – z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia – posiedzenie Grupy Roboczej ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Przedmiotem posiedzenia było omówienie propozycji zapisów zgłoszonych przez Członków Grupy Roboczej w stosunku do problemów, które pojawiły się na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także kwestii bancassurance oraz nowelizacji art. 829 Kodeksu cywilnego. W zakresie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego omówiono propozycję przedłożoną przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Do tej propozycji Stowarzyszenie przedstawiło swoją opinię oraz propozycję zmian.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na 14.10.2008r.

>> Pobierz art.829 par.2 - propozycja KKPC
>> Pobierz art. 829kc - opinia Stowarzyszenia

 
11.09.2008
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ProMotor
 
Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z informacją w sprawie ostatnich ustaleń związanych z wprowadzeniem systemu regresowego oraz zniesieniem podatku Religi.

 
09.09.2008
Informacja ze spotkania Rady Programowej
 

W dniu 9 września 2008r. obradowała Rada Programowa. Podczas posiedzenia – w związku z prowadzonym przez Stowarzyszenie projektem badawczym - kontynuowano otwartą dyskusję dotyczącą roli tzw. kancelarii odszkodowawczych w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych, z udziałem zaproszonych przedstawicieli kancelarii oraz ubezpieczycieli. Na kolejnym posiedzeniu - zaplanowanym na listopad - przedstawiony zostanie raport Stowarzyszenia dotyczący udziału profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu likwidacyjnym, z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych.

>> Pobierz plik "Kodeks Etyczny - Adiutor Centrum"
>> Pobierz plik "Regulacja kancelarii odszkod - Adiutor Centrum"


 
04.09.2008
Informacja o posiedzeniu Rady Programowej w dniu 09.09.2008r.
 
Rada zajmie się także propozycjami zniesienia tzw. podatku Religi, w związku z przedstawionym przez Ministra Zdrowia projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 
30.07.2008
Konferencja prasowa Stowarzyszenia
 

W dniu 30 lipca odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia ProMotor poświęcona rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Podczas konferencji przestawiciele Stowarzyszenia odnieśli się obecnych uregulowań w zakresie finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych oraz omówili potencjalne skutki wprowadzenia rządowego projektu ustawy w proponowanej formie, zwłaszcza w kontekście postanowień art. 14 ust 1 i 2 ww. projektu.

>> Pobierz opinię Stowarzyszenia w sprawie rządowego projektu ustawy
>> Pobierz prezentację z konferencji ProMotor

 
16.07.2008
Posiedzenie grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego
 
Przedstawiciele Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego - grupy roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Na posiedzeniu grupy w dniu 16.07.2008r. przedstawiono opracowanie  sumujące uwagi do aktualnego stanu prawnego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i zawierające propozycje zmian niektórych uregulowań. 

 
02.06.2008
Informacja ze spotkania Rady Programowej
 
W dniu 02 czerwca 2008r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Rady Programowej dotyczące działalności kancelarii odszkodowawczych. Zaproszeni goście z UOKiK, PZU SA i Generali. UOKiK przedstawił informację dotyczącą działań Urzędu w obszarze badania wzorców umownych stosowanych przez kancelarie, wskazując na najczęstsze uchybienia. Przedstawiciele ubezpieczycieli omówili doświadczenia z praktyki dotyczące obserwowanej skali i specyfiki działalności kancelarii odszkodowawczych, z uwzględnieniem funkcjonujących i wdrażanych systemów likwidacji szkód.

 
15.05.2008
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 
W dniu 15 maja 2008r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków poświęcone podsumowaniu roku 2007, w tym zatwierdzeniu wymaganych prawem sprawozdań. Zgromadzenie zajęło się także bieżącymi sprawami organizacyjnymi i statutowymi Stowarzyszenia.

 
8-9.05.2008
Konferencja Pro Motor
 
W dniach 8-9 maja 2008r. odbyło się w Warszawie II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeniowo-Motoryzacyjne Pro Motor. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Pro Motor oraz Politechnika Warszawska. Udział w konferencji wzięli eksperci z kraju i z zagranicy, specjaliści w branży ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej.

Wśród tematów Konferencji znalazły się takie zagadnienia jak rejestracja pojazdów i obrót pojazdami, aktualne tendencje na rynkach ubezpieczeń komunikacyjnych, legislacja w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, działalność funduszy gwarancyjnych, ochrona konsumenta, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

>> Zobacz szczegółowy plan konferencji

 
21.04.2008
Informacja z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia
 
W dniu 21 kwietnia 2008r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pro Motor. Posiedzenie było poświęcone sprawom bieżącym oraz przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia. Omówione zostały dalsze działania statutowe podejmowane m. in. w obszarze legislacji. Zarząd zajął się także przygotowaniem dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w maju.

 
14.04.2008
Informacja z posiedzenia Rady Programowej
 

W dniu 14 kwietnia 2008r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Programowej, z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Biura Porad Ubezpieczeniowych.

Głównym tematem posiedzenia było zagadnienie funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych. W dyskusji poruszono m. in. następujące aspekty związane z zagadnieniem pośrednictwa w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych:

 • dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych na tle innych usług finansowych,
 • działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych na tle świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów (dostępność),
 • klasyfikacja działalności kancelarii odszkodowawczych jako działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (działalność brokerska),
 • przesłanki wzrostu obserwowanego zapotrzebowania na usługi kancelarii odszkodowawczych,
 • proces organizacji i standaryzacji działalności kancelarii odszkodowawczych, techniki działania,
 • doświadczenia międzynarodowe,
 • możliwe działania w sferze legislacji, np. poddanie działalności kancelarii reglamentacji administracyjnej w określonym zakresie,
 • działania na rzecz wzrostu świadomości ubezpieczeniowej klientów, edukacja,
 • działania ubezpieczycieli na rzecz rozwoju i poprawy jakości likwidacji szkód.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Prof. J. Monkiewicza stwierdził, że - w świetle analiz dokonanych przez Stowarzyszenie - aktualny stan wiedzy co do omawianego zjawiska nie daje wystarczającej podstawy do podejmowania działań radykalnych, zarówno w sferze praktyki, jak i przede wszystkim legislacji. Ze swej strony Stowarzyszenie zamierza kontynuować działania w ramach tego projektu, aktualnie trwa pobór danych statystycznych, co pozwoli przede wszystkim na ustalenie (projekcję) zakresu występujących nieprawidłowości. One bowiem – nagłaśniane medialnie – rzutują na postrzeganie problemu, którym zasadniczo jest zapewnienie profesjonalnej pomocy odbiorcom usług ubezpieczeniowych i stworzenie prawnych i praktycznych ram jej funkcjonowania. Przewodniczący podkreślił potrzebę współpracy wielu instytucji oraz gotowość Stowarzyszenia do jej koordynacji. Potrzebne jest także pilnie lepsza diagnoza, której nie da się dokonać bez szerszych badan empirycznych. Kluczowe są zwłaszcza bazy danych PIU, Rzecznika Ubezpieczonych oraz informacje gromadzone przez KNF. Niezbędna jest także współpraca z samymi zainteresowanymi – kancelariami odszkodowawczymi oraz promocja ich dobrych praktyk. Zaproponował także zaproszenie na kolejne posiedzenie przedstawicieli KNF oraz UOKiK.


 
04.02.2008
Informacja ze spotkania Zarządu
 
W dniu 04.02.2008r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Pro Motor poświęcone opracowywanym przez Stowarzyszenie założeniom zmian w przepisach o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dyskusję poświęcono następującym zagadnieniom:
 • ruch transgraniczny, rejestracja pojazdu a ochrona ubezpieczeniowa,
 • oferta zawarcia umowy ubezpieczenia a obowiązek zawarcia umowy i początek odpowiedzialności,
 • możliwość wypowiedzenia umowy (odstąpienia od niej) przez ubezpieczyciela w przypadku uporczywego uchylania się przez ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki lub jej raty,
 • skreślenie klauzuli prolongacyjnej w przypadkach zmiany własności pojazdu lub utraty posiadani pojazdu przez ubezpieczającego na rzecz właściciela tego pojazdu,
 • wyłącznie odpowiedzialności (współwłasność i współposiadanie a odpowiedzialność wobec osoby trzeciej,
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a cena ochrony ubezpieczeniowej,
 • VAT,
 • obowiązek udzielania informacji o przebiegu ubezpieczenia i podstawach udzielonych zniżek i zwyżek
 • dokumentowanie zawarcia umowy ubezpieczenia OC w systemie direct.

 
27.11.2007
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu 27.11.2007r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia poświęcone sprawom organizacyjnym i statutowym Stowarzyszenia. Zgromadzenie ustaliło wysokość i zasady opłacania składek członkowskich, przyjęło regulaminy władz, tj. Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu. Zgromadzenie uchwaliło programu działania Stowarzyszenia oraz zatwierdziło plan działalności Stowarzyszenia na rok 2008.

 
14.11.2007
Informacja z posiedzenia Zarządu
 
W dniu 14 listopada 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się drugie posiedzenie Zarządu.
Zarząd przyjął plan działalności Stowarzyszenia na rok 2008 oraz ustalił zasady opłacania składek członkowskich.

Podsumował prowadzone prace programowe i zapoznał się z przyjętymi przez Radę Programową założeniami do programu działania Stowarzyszenia, który będzie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. Zebrani podsumowali dotychczasowe działania statutowe w kontekście zachodzących i spodziewanych zmian na rynku. Uznali za wskazane zintensyfikowanie bieżących roboczych kontaktów z organami państwa i podmiotami rynku oraz mediami.

Omówiono także przebieg spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Stanisławem Kluzą, w tym propozycje Stowarzyszenia dotyczące przygotowania zmian w odpowiednich przepisach w celu wprowadzenia nowoczesnego systemu bonus-malus oraz stworzenia wskaźnika wzrostu ceny ubezpieczenia (robocza nazwa: Pro Motor Index).

 
14.09.2007
Trwają prace nad programem Stowarzyszenia
 
W dniu 14.09.2007r. odbyło się spotkanie członków Rady Programowej Stowarzyszenia. Po przeprowadzonej dyskusji Rada uznała za kluczowe następujące obszary przyszłej aktywności Stowarzyszenia:
 • likwidacja szkód,
 • regulacje (w zakresie ubezpieczeń, głównie tzw. OC komunikacyjnego oraz otoczenia systemowego - Prawo o ruchu drogowym),
 • szkolenia,
 • organizacja dorocznej konferencji międzynarodowej, przy uwzględnieniu tematów szczegółowych takich jak wzajemna likwidacja szkód czy warsztaty dziennikarskie dla dziennikarzy zajmujących się tematyką ubezpieczeniowa i motoryzacyjną.

Powyższe propozycje zdaniem Rady powinny być uwzględnione w programie działań Stowarzyszenia i takie założenia będą przez nią rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu Członków, wynikają bowiem z przyjętej pozycji Stowarzyszenia, które zamierza działać zarówno w obszarze rynku ubezpieczeniowego, jak i otoczenia systemowego (ruch drogowy). Wpisują się także w misję Stowarzyszenia, jaką jest dążenie do lepszych regulacji dla ubezpieczycieli i klientów, lepszej likwidacji szkód (która zapewni obniżenie cen), lepszego zabezpieczenia interesów klientów. 
11.10.2007
Informacja o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia
 
W dniu 11.10.2007r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, poświęcone m. in. sprawom organizacyjnym w związku z rejestracją w KRS, pracom nad planem działania do końca 2007 oraz na rok 2008, przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Członków, które m. in. uchwali dokumenty wewnętrzne Stowarzyszenia oraz ustali wysokość składki członkowskiej.

Powered by itis