Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Kontakt

Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor"

Adres:

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Telefon & Fax:

Telefon: (022) 501 69 69 lub (022) 501 60 38
Fax: 022 501 69 69

Adres e-mail:

biuro@pro-motor.org

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Data rejestarcji: 13 września 2007r.

nr KRS: 0000288556
REGON:141168954
NIP: 7010093461

Rachunek bankowy
Kredyt Bank SA
nr  54 1500 1012 1210 1014 7863 0000
Powered by itis